Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално-икономическо развитие на трансграничния регион чрез засилване на туристическия потенциал, свързан с развитието и маркетинга на конкурентни туристически продукти.
Подобряване на функционалното състояние на обектите на природното и културно-историческо наследство, развитие и популяризиране на общото наследство в трансграничния регион.
Въвеждане на иновативни технологии и нови туристически продукти.

Подкрепа от EU на стойност:

1 036 958.56 euro

Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство

Партньори:

Община Генерал Тошево, България

Община Мурфатлар, Румъния

Начална дата на проекта: 12.09.2018

Край на проекта: 11.09.2020

Основни дейности:

Прочети още

Проектът цели решаване на следните общи проблеми и предизвикателства в трансграничния регион:

  • Необходимост от инвестиции, насочени към подобряване на функционалното състояние на обекти свързани с природното и културно-историческото наследство.
  • Необходимост от въвеждане на иновативни методи и технологии, за да се съхрани и насърчи културно-историческото наследство.
  • Съвместно развитие на туристически продукти, чрез подкрепа за традиционните местни културни събития и свързаните с тях местни продукти и производство.
  • Опазване, популяризиране и развитие на невидимото културно наследство.
  • Насърчаване на приемствеността между поколенията.

СъбитияВиж всички

7-8 ноември, 2022 – Празници на Генерал Тошево.

7-8 ноември, 2022 – Празници на Генерал Тошево. Изложби, концерти, туристически атракции. Тържествена среща с гости от съседните общини в … (прочети още)