Търговия

Магазини. Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход. Търговия на дребно с промишлени стоки и мебели. Търговия със строителни материали. Търговия с петролни продукти. Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили…