Хранително-вкусова промишленост

Преработка на плодове и зеленчуци. Производство на хляб и сладкарски изделия. Селскостопанска и животинска продукция. Преработка на млечни и животински продукти. Винопроизводство. Дестилация на етерични масла…