Връзки

Проект ROBG-453

Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство

Община Генерал Тошево, България

 

Исторически музей – Генерал Тошево

 

Народно читалище „Светлина 1941” Генерал Тошево

 

Община Мурфатлар, Румъния

 

Туристически информационен център

 

Добре дошли! Добре дошли в Мурфатлар

 

Магията на Добруджа