Добруджански земеделски институт Към списъка

Добруджанският земеделски институт – Генерал Тошево, основан през 1951 година е държавен научен институт – изследователски център в областта на земеделието, звено на Селскостопанската академия. Институтът е сред водещите в страната.
Добруджански земеделски институт има 2 основни сектора — Наука и Производство. Дейността на сектор „Наука“ е разпределена в 4 основни секции: Селекция на зърнено-житни култури, Селекция на слънчоглед, Селекция на бобови култури и Агротехника. Към тези секции функционират няколко специализирани лаборатории – по биотехнологии, физиология на растенията, фитопатология, биохимия на растенията, качество на зърното и семената, агрофизика и агрохимия.
След 1962 г. институтът се специализира като научно¬изследователско учреждение по селекция и семепроизводство на обикновена пшеница, ечемик, тритикале, хибриди и сортове слънчоглед, фасул, леща, нахут, бурчак, секирче и фий. Разработва технологии за отглеждане на тези култури. Голяма част от пшеничните площи в страната са засети с негови сортове.
Тук се намира и Природна забележителност “Арборетум”- с площ 3,8 ха. в която има уникални дървесни видове.

Контакт:телефон:
web:

email: