Младежка кръгла маса „Споделено наследство” в Мурфатлар, организирана на 3 май 2019 г.

Мурфатлар

В Мурфатлар беше организирана младежка кръгла маса „Споделено наследство“ като на събитието присъстваха 35 участници, от които 30 млади хора от Генерал Тошево и Мурфатлар, 15 от всеки партньор и 2 придружаващи учители Един лектор-модератор оживи и стимулира участието въз основа на презентацията си „10 моста между Румъния и България: тяхното влияние в трансграничния район Мурфатлар – Генерал Тошево и тяхната туристическа стойност.“ Презентацията беше изнесена от един от договорените лектори, г-н. Marian Covlea. Общото удовлетворение на участниците от получената информация, дейностите на събитието и организацията. Информационни и комуникационни материали бяха раздадени на участниците (включително печатни презентации за събитието, тетрадки, папки, химикалки, шапки и тениски).