Младежка кръгла маса в Генерал Тошево, организирана на 3 май 2019 г

Генерал Тошево

„Представяне на целите и дейностите на проекта и съвременните тенденции за развитие на туризма и популяризиране на културно-историческото и природното наследство.“

Събитието бе насочено към младите хора от двата града-партньори, Генерал Тошево и Мурфатлар. Събитието включваше презентации на проекти, технически презентации по самата тема на събитието, за ролята, която младите хора могат да играят по-нататък в проекта, активно участие на участниците, дебати и споделяне на идеи и мисли.
На събитието присъстваха 32 участници, от които 30 млади хора от Генерал Тошево и Мурфатлар, 15 от всеки партньор и 2 придружаващи учители Един лектор-модератор – д-р Красен Русев, оживи и стимулира участието въз основа на презентацията си.
Информационни и комуникационни материали бяха раздадени на участниците (включително печатни презентации за събитието, тетрадки, папки, химикалки, шапки и тениски).