Партньори

Проект, разработен в партньорство на общините Генерал Тошево и Мурфатлар, финансиран от програмата Interreg V-A Румъния-България и посветен на съвместното популяризиране на културното и природно наследство на района за растеж на туристическите дейности.

Община Генерал Тошево е разположена на площ от 982 кв. км в най-североизточната част на страната. По население община Генерал Тошево е на второ място в границите на област Добрич / около 17 000 души /. Селища: 41/1 град и 40 села /.

Община Мурфатлар се намира в района на Констанца и покрива 692 кв. м в югоизточната част на Република Румъния. Село Симонок е административна част на Murfatlar. Населението на района е 13 000 души.
И двете общини имат богато културно, историческо и природно наследство – защитени зони, природни резервати и забележителности. Основни културни и природни обекти и туристически атракции в трансграничния регион:
– в Община Генерал Тошево – Исторически музей – Генерал Тошево, с два клона – Музейни колекции „Йордан Йовков“ – в с. Красен и с. „Дора Габе“ – с. Дъбовик; Църквата „Св. Николай Летни“ е открита през 1860 г. и храма „Св. Димитър „; 6 културни центъра -читалища; Паметник на културата – Гимназия“ Йордан Йовков „, открита през 1909 г., 7 защитени територии и територии по Натура 2000 -“ Росица – Лозница „,“ Бежаново „,“ Кардам „,“ Крайморска Добруджа „,“ Чаиря “ Язовир „Дрян“, регистрирани къщи за селски и еко туризъм.
– в община Мурфатлар – скален манастир / комплекс / под егидата на ЮНЕСКО; Музей на виното, основан през 1970 г.; Природен резерват „Фантанита-Мурфатлар“ и езеро; Имение на Михаил Когалничану; Канал Дунав – Черно море; Културен център; Два храма и паметници на културата.