Пресконференция за стартиране на проекта

Генерал Тошево

Представяне на целите и задачите на проекта
Пресконференция за стартиране на проекта, публикации и изявления в печата, радио и телевизионни фондове, информационни материали (листовки, банери, табели, билбордове и др.). Провеждане на брифинг за журналисти.