Продукти

Разработване на 2 проучвания – едно в района на Генерал Тошево и едно в района на Мурфатлар, както и стратегия в областта на опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство, с цел развитие на трансграничния туризъм въз основа на предимствата на двата района.

 • Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Генерал Тошево

  Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Генерал Тошево
  Стратегически план за развитие на устойчив туризъм в община Генерал Тошево

 • Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Мурфатлар

  Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Мурфатлар
  Стратегически план за развитие на устойчив туризъм в община Мурфатлар

 • Стратегия за опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство в трансграничния регион Генерал Тошево – Мурфатлар

  Стратегия за опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство в трансграничния регион
  Генерал Тошево – Мурфатлар

Модернизация / реконструкция на обекти свързани с културното-историческото наследството в Генерал Тошево и Мурфатлар.

Инсталиране на модерно оборудване и иновативни технологии.

 • Народно читалище „Пробуда 1941“ – село Кардам

  Народно читалище „Пробуда 1941“ – село Кардам

 • Народно читалище „Отец Паисий -1897“ – село Спасово

  Народно читалище „Отец Паисий – 1897“ – село Спасово

 • Исторически музей – Генерал Тошево

  Исторически музей – Генерал Тошево

 • Разширяване и обновяване на културен дом – Мурфатлар

  Разширяване и обновяване на културен дом – Мурфатлар

 • Създаване на тематичен парк в Мурфатлар свързан с природното и културно наследство

  Създаване на тематичен парк в Мурфатлар свързан с природното и културно наследство

 • Рехабилитация на паметника на героите в Мурфатлар

  Рехабилитация на паметника на героите в Мурфатлар

Създаване на споделен туристически продукт, чрез обединяване на ресурсите в трансграничния регион Генерал Тошево – Мурфатлар. Обучителни и информационни събития за професионалисти и младежи по теми, свързани с туризма, културните и природно наследство – две събития в Генерал Тошево и две събития в Мурфатлар. Тематични лагери за популяризиране на природното и културно наследство на младежи и деца – един лагер в Генерал Тошево и един лагер в Мурфатлар. Организиране на туристически форум в Генерал Тошево и Мурфатлар, включително събития и концерти, етнографски и туристически изложения, информационни събития за туроператори, предприемачи и журналисти, посещение на местните туристически атракции. Отпечатване на два туристически справочника. Изработка на информационни и рекламни материали.

 • Информационни и промоционални материал

  Информационни и промоционални материал

 • Туристически справочник

  Туристически справочник

 • Информационни филми за природното и културно-историческо наследство

  Информационни филми за природното и културно-историческо наследство