Модернизация / реконструкция на обекти свързани с културното-историческото наследството в Генерал Тошево и Мурфатлар.

Инсталиране на модерно оборудване и иновативни технологии.