Разширяване и обновяване на културен дом – Мурфатлар

Разширяване и обновяване на културен дом – Мурфатлар