Рехабилитация на паметника на героите в Мурфатлар

Рехабилитация на паметника на героите в Мурфатлар