Създаване на тематичен парк в Мурфатлар свързан с природното и културно наследство

Създаване на тематичен парк в Мурфатлар свързан с природното и културно наследство