Разработване на 2 проучвания

Разработване на 2 проучвания – едно в района на Генерал Тошево и едно в района на Мурфатлар, както и стратегия в областта на опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство, с цел развитие на трансграничния туризъм въз основа на предимствата на двата района.