Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Мурфатлар

Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Мурфатлар
Стратегически план за развитие на устойчив туризъм в община Мурфатлар