Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Генерал Тошево

Изследване на туристическия потенциал и възможностите за развитие на туризма в община Генерал Тошево
Стратегически план за развитие на устойчив туризъм в община Генерал Тошево