Стратегия за опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство в трансграничния регион Генерал Тошево – Мурфатлар

Стратегия за опазването, развитието и устойчивото използване на общото природно и културно наследство в трансграничния регион
Генерал Тошево – Мурфатлар