Създаване на споделен туристически продукт

Създаване на споделен туристически продукт, чрез обединяване на ресурсите в трансграничния регион Генерал Тошево – Мурфатлар. Обучителни и информационни събития за професионалисти и младежи по теми, свързани с туризма, културните и природно наследство – две събития в Генерал Тошево и две събития в Мурфатлар. Тематични лагери за популяризиране на природното и културно наследство на младежи и деца – един лагер в Генерал Тошево и един лагер в Мурфатлар. Организиране на туристически форум в Генерал Тошево и Мурфатлар, включително събития и концерти, етнографски и туристически изложения, информационни събития за туроператори, предприемачи и журналисти, посещение на местните туристически атракции. Отпечатване на два туристически справочника. Изработка на информационни и рекламни материали.