23-24 октомври, 2020 – Семинар

23-24 октомври, 2020 – Семинар: „Нематериално културно наследство – опазване, популяризиране, развитие и възможности за организиране на фестивален и събитиен туризъм” в Генерал Тошево. Общ брой участници: 35 души