7-8 ноември, 2022 – Празници на Генерал Тошево.

7-8 ноември, 2022 – Празници на Генерал Тошево. Изложби, концерти, туристически атракции. Тържествена среща с гости от съседните общини в т.ч. и община Мурфатлар.