9-11 септември, 2021-Бизнес форум „Културно-историческо наследство и туристически атракции в Община Генерал Тошево“.

9-11 септември, 2021-Бизнес форум „Културно-историческо наследство и туристически атракции в Община Генерал Тошево“. Общ брой участници: 102 души. Гости и посетители – повече от 100 души. Презентации, изложби, експедиционни обиколки, бизнес срещи, семинари.