Activități și produse

Introducerea de tehnologii inovative și noi produse turistice.

Proiectul vizează rezolvarea următoarelor probleme și provocări comune în regiunea transfrontalieră:

  • Necesitatea unor investiții menite să îmbunătățească statutul funcțional al siturilor legate de patrimoniul natural și cultural și istoric.
  • Necesitatea de a introduce metode și tehnologii inovatoare pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.
  • Dezvoltarea în comun a produselor turistice prin sprijinirea evenimentelor culturale locale tradiționale și a produselor și producției interne conexe.
  • Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural invizibil.
  • Promovarea continuității între generații.