Regiunea transfrontalieră General Toshevo – Murfatlar

Cross-border regionGeneral Toshevo - Murfatlar

 

Municipalitatea General Toshevo este a doua ca marime din regiune Dobrich. Este situata in partea de nord-est a Republicii Bulgaria si se incadreaza in regiunea de planificare de nort-est cu centru in orasul Varna. Teritoriul ei este de 982 kmp. Municipalitatea General Toshevo este formata de 41 localitati, de la care 1 oras si 40 sate, din care mai mari sint Kardam, Spasovo, Krasen, Rositssa, Vasilevo, Preselnitsi, cu o populatie de 15 097 oameni.
Orasul Murfatlar se afla asezat la 44.11 grade latitudine nordica, deci nu departe de paralela de 45 de grade latitudine nordica, in Dobrogea, la distanta egala de 18km. intre Municipiul Constanta si Municipiul Medgidia, pe drumul national ce leaga Constanta de Bucuresti. Cu o populatie de peste 13 000 de locuitori impreuna cu satul apartinator Siminoc, Murfatlar este un oras agro-industrial care in decursul timpului a trecut prin diverse etape de dezvoltare ce l-au transformat intr-o localitate cocheta unde modernismul se imbina perfect cu trecutul. Principala caracteristica din punctul de vedere al asezarii si care ofera un mare avantaj orasului Murfatlar il constituie faptul ca este asezat pe principalele artere de circulatie rutiera, cale ferata, navala si aeriana, care leaga intreaga tara si Europa, de statiunile de pe litoral si de portul Constanta. Canalul Dunare Marea-Neagra traverseaza localitatea, astfel orasul devenind port maritim si fluvial.
Pe teritoriul municipalităţilor Gheneral Toşevo şi Murfatlar sunt aşezate următoarele resurse naturale: Zona protejată de coasta Dobrugea cu o suprafaţă de 6517,31 ha (din ele 6391,1 ha apărţin municipalităţii Gheneral Toşevo), Zona protejată Rosiţa – Lozniţa cu suprafaţă de 1812,o ha din care 31% este teritoriu protejat, Zona protejată Izvorovo – Kraişte cu suprafaţă de 1081,5 ha, Zona protejată Kardam cu suprafaţă de 918,3 ha, Zona protejată Ceairea cu suprafaţă de 1451,2 ha. Monumentul natural „Arboretum” – or. Gheneral Toşevo, monumentul natural copacul venerabil „Stejar de vară” – s. Dâbovnik, lacul „Drean”. Rezervatia naturala de la Fantanita Murfatlar. Rezervatia ocupa o suprafata de 19,70 ha si este inclusa in padurea Murfatlar, a carei suprafata este de 641 ha.Aceste resurse turistice naturale sunt o bază promiţătoare de dezvoltarea unui turis de vânâtoare şi turism eco.

Identitatea cultural-etnica şi religioasă

Dobrogea, în ansamblul său, reprezintă o zonă de confluență a religiilor, tradițiilor şi naționalităților, în cadrul unui adevărat leagăn multicultural şi interetnic bazat pe înțelegere şi respect. Această comuniune etnică, religioasă şi culturală determină atractivitatea produselor turistice de tip “Wanderlust” în județul Constanța, în afara atracției principale a litoralului, plaja, prin bogăția elementelor de patrimoniu istoric şi cultural.

 


 

Municipalitatea General Toshevo

Municipalitatea General Toshevo este situat în zona istorică și geografică a Dobrogei, situată în nord-estul Bulgariei. Principala destinație turistică este Marea Neagră cu stațiunile sale, care lipsesc pe teritoriul municipiului, dar proximitatea lor creează oportunități pentru a atrage vizitatori și oaspeți spre atracțiile locale și atracțiile turistice.

Resurse naturale

Pe teritoriul municipalităţi Gheneral Toşevo  sunt aşezate următoarele resurse naturale: Zona protejată de coasta Dobrugea cu o suprafaţă de 6517,31 ha (din ele 6391,1 ha apărţin municipalităţii Gheneral Toşevo), Zona protejată Rosiţa – Lozniţa cu suprafaţă de 1812,o ha din care 31% este teritoriu protejat, Zona protejată Izvorovo – Kraişte cu suprafaţă de 1081,5 ha, Zona protejată Kardam cu suprafaţă de 918,3 ha, Zona protejată Ceairea cu suprafaţă de 1451,2 ha (parţial aşezată şi pe teritoriul municipalităţii Dobrici – ţaranească) inclusă în anul 2005 în registrele  Birdlife International ca loc important ornitologic în Europa (Nr. 085) iar prin Hotârârea Guvernului Nr. 122 din 2007 şi sub Nr. BG 0002085 a fost acceptată ZZ pentru protejarea păsărilor sălbatice, monumentul natural „Arboretum” – or. Gheneral Toşevo, monumentul natural copacul venerabil „Stejar de vară” – s. Dâbovik.  Aceste resurse turistice naturale sunt o bază promiţătoare de dezvoltarea unui turis de vânâtoare şi turism eco.

Dcele mai remarcabile elemente ale stepei din cadrul municipalităţii sunt comunităţile de luncă uscată şi speciile de biotă de stepă. De importanţă mare este faună municipalităţii şi mai ales mamiferile – 3 specii pe cale de dispărişie globală şi 2 specii pe cale de dispărişie regională ca rozătoarele şi prădătorii. Stepă este pe dispărut, dar cu această şi multe specii din flora şi fauna locală.

Resurse antropogenice

Resursele antropogenice din teritoriul Gheneral Toşevo sunt: casa natală Dorei Gabe – s. Dzbovnik, incinta casei de cultură în care este aşezată expoziţia memorială „Dora Gabe” cuprinzând fotografii şi obiecte personale ale petei, drendrarum cu specii plantelor unice – Institutul Dobridjean Agricol. Scoala din s. Krasen, cladită pe la anul 1865 şa care a muncit şi scriitorul Yordan Yovkov şi colecţie de muzeu, Cârciuma lui Filip – s. Krasen, Biserica descoperită pe la anul 1860 – s. Krasen,  Moara  – s. Izvorovo (la ea s-a desfăşorat drama „Albena”), muzeuk de istorie  – or. Gheneral Toşevo, ziduri dintr-o cetate – s. Sredina, Karailiiski kainik – s. Izvorovo, Mormântul cazacului – s. Pcelarovo, Biserica – s. Jiten, Casa dobrodjeană – s. Dâbovik.

Calendar cultural

Pe teritoriul municipalităţii Gheneral Toşevo sunt organizate următoarele activităţi culturale:

• Concursul naţional de poetă tănără „Dora Gabe” – s. Dâbovnik, municipalitatea Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Dora Gabe” – s. Dâbovnik.
• Sărbătorile oraşului Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina” – Gheneral Toşevo.
• Cântece dobrodjeane de Paşte – grupe instrumentale – or. Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina” – Gheneral Toşevo.
• Concursul naţional de literatură – poete tinere „Dora Gabe” – s. Dâbovnik, municipalitatea Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina” – Gheneral Toşevo.
• Concursul naţional pentru tinerii cântăreţi „Ivan Gheorghiev” – s. Dâbovnik, municipalitatea Gheneral Toşevo. Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina”, „Hr. Botev” – s. Dâbovnik.
• Folk Fest dobrodjean „Bogorodiţa” – or. Gheneral Toşevo, jud. Dobrici, Organizatori: municipalitatea Gheneral Toşevo, casă de cultură „Svetlina
• Festivalul Urban Song „Give Me a Sea”. Organizatori: Municipiul General Toshevo și Municipiul Șabla, Chitalishte „Svetlina”.
• Festivalul – O adunare a bulgarilor care au fost mutați din nordul Dobrogei în satul Dubovik.
• Festivalul Enyov a generațiilor și tradițiilor „de lângă barajul Dryan” din satul Krasen, „Vacanțe Yovkovi”.
• Festivalul de pâine, grâu și Dobrogea în satul Spasovo.

 

Central square

 

Municipalitatea Murfatar

Oraşul Murfatlar este situat aproape de sudul Dobrogei, la aproximativ 20 de kilometri de Marea Neagră şi municipiul Constanța, pe linia uneia dintre primele căi ferate de pe actualul teritoriu al României, Constanța – Cernavodă, şi la intersecția drumurilor naționale DN 3 şi DN 22C, ce fac legătura între Bucureşti, Constanța şi Adamclisi/Ostrov. Oraşul Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş, pe drumul comunal DC27.

Descrierea resurselor turistice naturale.

Rezervația Fântânița Murfatlar este un sit de importanță comunitară inclus în rețeaua Natura 2000, care suprapune o arie naturală protejată de interes național, ambele protejând o pădure de înaltă valoare botanică si zoologică, Pădurea Fântânița. Rezervația adăpostește peste 500 de specii de plante, caracteristice zonei de sud a Dobrogei, predominând elementele pontice, urmate de cele balcanice, continentale, submediteraneene și eurasiatice. Fauna conține numeroase specii de animale caracteristice zonelor de stepă dobrogeană. Speciile rare prezente și enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră.

Lacul de cretă

Lacul s-a format în cuva unei cariere de var şi cretă abandonate, având o apă limpede de culoare intensă albastru-turcoaz. Pereții albi, de cretă, care îl înconjoară, și puțina vegetație de stepă îi conferă un pitoresc straniu.

Dealurile de cretă acoperite cu viță-de-vie

În sudul Oraşului Murfatlar se găsesc coline și dealuri cu înălțimi reduse, de 100-105 m care formează un relief variat și atrăgător. Dealurile sunt formate din straturi de cretă albă care alternează cu straturi subțiri de argilă cenușie . Aceste dealuri au un sol excelent pentru culturile de viță-de-vie care domină peisajul.

Descrierea resurselor turistice antropice

Complexul rupestru Murfatlar.

Ansamblul arheologic, decoperit în anul 1957, este un complex de monumente care formează, pentru arta medievală romanească, cel mai vechi document arhitectural și pictural cunoscut, ale cărui elemente trimit la bisericile rupestre capadociene .  Lăcașul de cult creștin din sec. X-XI este format din bisericuțe, chilii, cripte și morminte, galerii labirintice și locuințe săpate în cretă, fiind în prezent protejat prin lege și clasificat ca monument de interes național .  Pe una din bisericuțe apare inscripţia cu litere chirilice „leat  6500” – 6500 ani de la facerea lumii, ceea ce înseamnă anul 992 d. Chr., considerat un an de referință pentru datarea ansamblului.

Gara feroviară Murfatlar

Gara feroviară Murfatlar face parte din ansamblul primei linii de cale ferată construită în Dobrogea şi, în acelaşi timp, în întregul Imperiu Otoman – Dobrogea fiind la respectivul momentul sub dominație otomană . Complexul arhitectonic al gării este constituit din două corpuri principale, gara Murfatlar şi turnul de apă ce deservea locomotivele cu abur de la începutul secolului al XX-lea, precum şi din pompele de apă aferente turnului.

Conacul Kogălniceanu

Conacul Kogălniceanu este unul dintre puţinele conace româneşti din epoca modernă păstrate în Dobrogea până în prezent, fiind declarat monument istoric de interes național.  Monumentul este construit în stil eclectic, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Patrimoniul construit al oraşului Murfatlar include si o serie de case care datează de la sfârşitul sec. XIX – începutul sec.XX, cum ar fi: Casa Stamatopolus (1899), Casa Omer Bechir Bey, precum și alte case considerate valoroase pentru comunitatea locală. Lăcașuri de cult:  Biserica „Nașterea Maicii Domnului” se află pe Strada Matei Corvin, la numărul 3, şi are o vechime de peste 100 de ani, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice de interes național. Mănăstirea „Sfântul Teotim” este un lăcaș de cult recent, datează din anul 2001, și este ridicată pe Dealul Tibișir, deasupra Ansamblul rupestru Murfatlar. Lăcașuri de cult ridicate în perioada recentă: Biserica nouă „Sf. Împărați Constantin și Elena” Murfatlar, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” în satul Siminoc, Biserica Penticostală „Maranata” Murfatlar, Biserica Creștină Baptistă „Betania” Murfatlar şi Geamia.

Podgorii și atracții viti-vinicole

Unul dintre cele mai renumite şi mai vechi domenii vitivinicole din România, Podgoria Murfatlar, se întinde pe dealurile ce străjuiesc la est oraşul, pe o suprafață de circa 3000 hectare.  Istoria podgoriei  începe din timpuri străvechi – pe numeroase monumente laice şi religioase din zonă apărând personaje mitice încoronate cu lăstari şi struguri, cu trimitere la cultul lui Dionisos (Bacchus). Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar.

Stațiunea de cercetare cu un îndelungat istoric, înființată în anul 1887  pe 4,8 ha, este considerată nucleul actualului centru viticol Murfatlar.

Crama “Domeniul Vlădoi” este situată în satul Siminoc, ce aparține de oraşul Murfatlar, la o distanță de aproximativ 5 kilometri de centrul oraşului Murfatlar.

Monumente de for public

Monumentul Eroilor Murfatlar a fost ridicat în anul 1995 în memoria eroilor care au luptat și s-au jertfit în Primul Război Mondial (1916 – 1918)

Monumente industriale

Canalul Dunăre-Marea Neagră este unul din cele mai lungi canale navigabile din lume. Canalul leagă portul Cernavodă, de pe Dunăre, de porturile Constanța şi Midia Năvodari de la Marea Neagră, scurtând distanța pe Dunăre dintre Cernavodă şi Constanța cu aproximativ 400 km.